ICHI TAKOYAKI SOLO ทาโกะยากิอินโด

ใครเคยกินบ้างICHI TAKOYAKI SOLO ทากิยากิอินโดน่ากินมากๆ

รวมร้านก๋วยเตี๋ยว
เพลงประกอบวีดีโอได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=Fo6_afEXB7o
ศิลปิน:MrHotsia
 

(2667)

Category: Funny