10 อันดับผลไม้ราคาแพงที่สุดในโลก

อันดับ 10 สาลี่พระพุทธรูป

อันดับ 9 แอปเปิ้ลเซไกอิจิ

อันดับ 8 ส้มเคโกพอน

อันดับ 7 สตรอเบอร์รี่ราชินีเซมบิกิย่า

อันดับ 6 แตงโมสี่เหลี่ยม

อันดับ 5 สับปะรดจากส่วนที่สาปสูญแห่งเฮลิแก่น

อันดับ 4 มะม่วงไข่ไทโยโน่

อันดับ 3 องุ่นทับทิมโรมัน

อันดับ 2 แตงโมดำเดนสุกิ

อันดับ 1 กล้วยหอมเขียนลาย

(5912)