ขนมแป้งมงกุฎเวียดนาม

ใครเคยกินบ้างขนมแป้งมงกุฎเวียดนาม คล้ายๆปาท่องโก๋มีหน้ากุ้ง

รวมร้านอาหารทะเล
เพลงประกอบวีดีโอได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=_251ZoTOMgk
ศิลปิน: MrHotsia

(1937)

Category: Funny