ขนมข้าวปาดจากลาว

ใครเคยกินบ้างขนมข้าวปาดจากเมืองพงสาลีประเทศลาว

รวมร้านอาหารทะเล
เพลงประกอบวีดีโอได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=VRUvJLYRaYI
ศิลปิน: MrHotsia

(3423)

Facebook Comments
Category: Funny